"Thông báo mới nhất cập nhật chuyến bay của Hãng Korea Air từ 04Jun,2020."

  • 10/16/2021 11:40:41 PM
  • BY Admin
  • 10 COMMENTS
Cả nhà đón xem thông báo mới nhất cập nhật chuyến bay của Hãng Korea Air từ 04Jun,2020. 

Tuy nhiên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh tại Seoul trong tháng 6 chỉ là dự kiến, tình trạng thực tế đang phụ thuộc chính phủ Việt Nam. 
===Inbox để nhận thông tin hoặc liên hệ===

💌 support@2vntravel.com
☎️ Toll free: 833-859-8686 
Phone: 626-628-6794
 

RELATED POSTS