"Gia hạn hộ chiếu Việt Nam chỉ với 200 USD"

  • 10/17/2021 12:22:45 AM
  • BY Admin
  • 10 COMMENTS
Gia hạn hộ chiếu Việt Nam trong 2 -3 ngày
✅ Thời gian nhanh chóng: 2-3 ngày tính luôn shipping
✅ Hồ sơ đơn giản: chỉ cần chụp bản sao hộ chiếu cũ, 1 hình thẻ hoặc chụp nửa người ( thẳng đầu)
✅ Gía: 200$ (bao gồm tất cả phí)
☎️ Tổng đài tiếng việt: 833-859-8686
📞 Cell phone: 626-628-6794

RELATED POSTS